Čo pre Vás v rodinách?

  • Obnoviť budovu na Makovického a využiť ju ako rodinné centrum
  • Zriadiť centrum pre deti a mládež na Teplickej
  • Vybudovať jasle a škôlku v Mierovej kolónii
  • Zriadiť knižnicu a rodinné centrum v Mierovej kolónii
  • Zmodernizovať športovisko Školak Klub na Riazanskej