Čo pre Vás v núdzi?

  • Zachovať v mestskej časti nájomné byty.
  • Zvýšiť príspevok na stravovanie.
  • Rozšíriť pomoc sociálnej výdajne.
  • Zabezpečiť viac terénnych sociálnych pracovníkov