Čo pre Vás, seniori a chorí?

  • Posilniť domácu opatrovateľskú službu
  • Vybudovať domov pre seniorov
  • Vybudovať zariadenie opatrovateľskej služby pre pobyt na určitý čas
  • Zabezpečiť bezbariérový prístup do denných centier